Efektivní vzdělávání – 22.5.2024 – záznam 6 měsíců

Typ

Webinář

Interaktivita

Workshop

Datum

22/05/2024

Téma

Efektivní vzdělávání - záznam

Aktuální stav
Nejste přihlášen/a
Cena
1 700,00 Kč
Pojďte začít

Obsah zde se Vám odemkne po zakoupení.

Naleznete zde například odkaz na webinář či obsah kurzu.

Obecné informace

 1. Úvod do efektivního učení
  1. Definice učení a jeho jednotlivých fází
  2. Důležitost efektivních učebních metod v moderním vzdělávání
 2. Udržení motivace a prevence vyhoření
  1. Strategie pro udržení motivace při dlouhodobém učení
  2. Prevence vyhoření a péče o duševní zdraví při náročném učebním období
 3. Kognitivní procesy a učení
  1. Pochopení základních kognitivních procesů (vnímání, paměť, myšlení)
  2. Jak tyto procesy ovlivňují schopnost učit se
 4. Rozpoznání vlastního učebního stylu
  1. Testy a metody pro identifikaci preferovaných způsobů učení
  2. Adaptace učebních metod na individuální potřeby
 5. Plánování učení a časový management
  1. Techniky plánování učení a efektivní využívání času
  2. Prioritizace úkolů a strategie pro dosahování dlouhodobých cílů
 6. Zlepšení koncentrace a pozornosti
  1. Techniky pro zvyšování pozornosti během učení
  2. Prevence a řešení rozptýlení a nedostatku koncentrace
 7. Efektivní poznámkování a zpracování informací
  1. Metody poznámkování a organizace informací
  2. Využití moderních technologií při zpracování a ukládání učebního materiálu
 8. Interaktivní učení a skupinová práce
  1. Výhody a techniky interaktivního učení
  2. Strategie pro efektivní skupinovou práci a sdílení znalostí
 9. Zkoušení a hodnocení vlastního pokroku
  1. Metody testování a reflexe
  2. Využití zpětné vazby pro neustálé zlepšování učebního procesu
 10. Závěrečná reflexe a plán do budoucna
  1. Shrnutí klíčových poznatků
  2. Plán dalšího rozvoje a udržení efektivních učebních návyků v budoucnu.

Chcete vědět o novinkách a webinářích jako první?