Hledání vlastního potenciálu – 30.1.2024 – záznam 6 měsíců

Typ

Webinář

Interaktivita

Workshop

Datum

30/01/2024

Téma

Hledání vlastního potenciálu - záznam

Aktuální stav
Nejste přihlášen/a
Cena
1 700,00 Kč
Pojďte začít

Obsah zde se Vám odemkne po zakoupení.

Naleznete zde například odkaz na webinář či obsah kurzu.

Obecné informace

1. Úvod do konceptu vlastního potenciálu

 • Důležitost sebepoznání a hledání vlastního potenciálu a hledání sebe sama
 • Přínosy vědomí vlastního potenciálu jak v osobním, tak profesním životě
 • Rozlišení mezi vnějším a vnitřním potenciálem

2. Sebepoznání a sebereflexe

 • Techniky sebepoznání a sebereflexe
 • Identifikace vlastních silných stránek a slabých stránek
 • Hodnocení vlastních zkušeností a dovedností
 • Analýza zásadních životních zážitků a pojmenování hodnot 

3. Vnitřní motivace a plánování životní cesty

 • Dlouhodobé hledání a budování vlastní motivace 
 • Definice vlastní životní cesty 
 • Motivační strategie pro udržení dlouhodobého zájmu a úsilí

4. Stanovení cílů a životních milníků

 • Metody stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů a milníků
 • Význam praktických nástrojů k jejich dosahování

5. Rozvoj osobních dovedností

 • Akční plán osobního rozvoje
 • Rozvoj dovedností v souladu s vlastními cíli

6. Překonávání překážek a obav

 • Identifikace a analýza překážek bránících dosažení potenciálu
 • Techniky překonávání strachu a obav
 • Podpora zdravého sebevědomí a sebeúcty

7. Kariérní plánování a rozvoj

 • Identifikace příležitostí pro využití vlastního potenciálu v pracovním prostředí
 • Plánování dlouhodobé kariéry s ohledem na osobní hodnoty a zájmy

8. Závěrečné shrnutí a akční plán

 • Shrnutí klíčových poznatků a dovedností získaných během kurzu
 • Sestavení osobního akčního plánu pro další rozvoj a využívání vlastního potenciálu

Chcete vědět o novinkách a webinářích jako první?