Hledání vlastního potenciálu – 30.1.2024

Typ

Webinář

Interaktivita

Workshop

Datum
30/01/2024
Čas
18.00 -
21.00
Téma

Hledání vlastního potenciálu

Obsazenost
44 /
100

Záznam

Prodloužení záznamu o 6 měsíců pro absolventy

Obsah zde se Vám odemkne po zakoupení.

Naleznete zde například odkaz na webinář či obsah kurzu. Odkaz/přístup k webináři se odemkne 1h před začátkem.

Obecné informace

Sebepoznání je základní stavební kámen jakéhokoliv dalšího rozvoje. Čím lépe se znám, tím lépe dokážu navrhnout svou životní cestu, životní milníky, cíle, plány, atd. Ale nejen to. Čím lépe znám svůj potenciál, tzn. své schopnosti, dovednosti, silné stránky, hodnoty, přesvědčení, tím lépe si můžu vybrat aktivity a obory, ve kterých budu z dlouhodobého hlediska šťastnější, budu se dostávat do tzv. flow a můj život, či práce, mi budou dávat podstatně větší smysl. Tím se sama o sobě zvyšuje míra motivace a spokojenosti.

Co vás na webináři čeká?

Školení je koncipované jako praktický webinář, který můžete pojmout jako vedenou schůzku sám se sebou.

 • 3 intenzivní hodiny
 • materiály k dispozici
 • mnoho koučovacích otázek a čas na hledání odpovědí
 • hluboké zamyšlení nad sebou a svým životem
 • naplánování nového akčního plánu
 • odpovědi na vaše otázky

Na školení se dozvíte:

 • Jaké nástroje můžete využívat k dlouhodobému sebepoznávání.
 • Jaké praktické nástroje využívat k udržení vnitřní motivace.
 • Jak náš potenciál najít a následně ho budovat.
 • Jak a proč naše motivace vychází z našeho potenciálu.
 • Jak hledat silné stránky, schopnosti, dovednosti a talenty.
 • Jak definovat své hodnoty a přesvědčení.
 • Jak díky motivaci dojít spokojenosti v práci i osobním životě?
 • Jak svůj potenciál využít naplno.
 • Jak vytvořit tzv. akční plán k životní změně.

Tematické okruhy a harmonogram:

1. Úvod do konceptu vlastního potenciálu

 • Důležitost sebepoznání a hledání vlastního potenciálu a hledání sebe sama
 • Přínosy vědomí vlastního potenciálu jak v osobním, tak profesním životě
 • Rozlišení mezi vnějším a vnitřním potenciálem

2. Sebepoznání a sebereflexe

 • Techniky sebepoznání a sebereflexe
 • Identifikace vlastních silných stránek a slabých stránek
 • Hodnocení vlastních zkušeností a dovedností
 • Analýza zásadních životních zážitků a pojmenování hodnot 

3. Vnitřní motivace a plánování životní cesty

 • Dlouhodobé hledání a budování vlastní motivace 
 • Definice vlastní životní cesty 
 • Motivační strategie pro udržení dlouhodobého zájmu a úsilí

4. Stanovení cílů a životních milníků

 • Metody stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů a milníků
 • Význam praktických nástrojů k jejich dosahování

5. Rozvoj osobních dovedností

 • Akční plán osobního rozvoje
 • Rozvoj dovedností v souladu s vlastními cíli

6. Překonávání překážek a obav

 • Identifikace a analýza překážek bránících dosažení potenciálu
 • Techniky překonávání strachu a obav
 • Podpora zdravého sebevědomí a sebeúcty

7. Práce s emocemi 

 • Práce s emocemi a její význam v hledání vlastního potenciálu
 • Řízení stresu a udržování psychické pohody

8. Kariérní plánování a rozvoj

 • Strategie pro kariérní růst a profesní rozvoj
 • Identifikace příležitostí pro využití vlastního potenciálu v pracovním prostředí
 • Plánování dlouhodobé kariéry s ohledem na osobní hodnoty a zájmy

9. Vývoj osobního brandu

 • Budování pozitivního osobního brandu
 • Prezentace vlastních schopností a kvalit
 • Strategie pro budování zdravého sebevědomí a jeho projevů navenek

10. Závěrečné shrnutí a akční plán

 • Shrnutí klíčových poznatků a dovedností získaných během kurzu
 • Sestavení osobního akčního plánu pro další rozvoj a využívání vlastního potenciálu

Chcete vědět o novinkách a webinářích jako první?