Vnitřní kritik a jak s ním pracovat – 20.2.2024

Typ

Webinář

Interaktivita

Workshop

Datum
20/02/2024
Čas
18.00 -
21.00
Téma

Vnitřní kritik a jak s ním pracovat

Obsazenost
28 /
100

Záznam

Prodloužení záznamu o 6 měsíců pro absolventy

Obsah zde se Vám odemkne po zakoupení.

Naleznete zde například odkaz na webinář či obsah kurzu. Odkaz/přístup k webináři se odemkne 1h před začátkem.

Obecné informace

Vnitřní kritik je náš negativní vnitřní dialog, který sami se sebou vedeme. Je to hlas, který slyšíme, když se nám něco nedaří a místo podpory si dáme jen další a další kritiku.

My jsme sami sobě největšími kritiky a tím pádem máme ve vlastních rukou, jak s ním budeme pracovat. Jestli mu budeme dávat pozornost, nebo zvolíme jinou strategii. Například vytvořit verzi sebe sama, tzv. Laskavé já, která vás místo kritiky podpoří a podrží vás, když to nejvíce potřebujete.

A to vše se dá učit a dlouhodobě na této naší verzi pracovat.

Co vás na webináři čeká?

Školení je koncipované jako praktický webinář, který můžete pojmout jako vedenou schůzku sám se sebou.

 • 3 intenzivní hodiny
 • materiály k dispozici
 • mnoho koučovacích otázek a čas na hledání odpovědí
 • hluboké zamyšlení nad sebou a svým životem
 • naplánování nového akčního plánu
 • odpovědi na vaše otázky

Na školení se dozvíte:

 • Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku našeho vnitřního kritika.
 • Jak budovat tzv. Laskavé já.
 • Jak vytvářet pozitivní vnitřní dialog.
 • Jak mluvit se svým vnitřním kritikem a nedávat mu váhu.
 • Jak na tzv. Distance self-talk a proč tolik pomáhá.
 • Jak dlouhodobě budovat sebevědomí a osobní hodnotu.
 • Jak nepotřebovat pozitivní zpětnou vazbu od ostatních a naučit se chválit sám?

1. Úvod do tématu vnitřní kritika a Imposter syndromu

 • Definice a charakteristika vnitřního kritika
 • Co je Imposter syndrome a jak se projevuje
 • Rozdíly mezi oběma jevy

2. Původ a vývoj vnitřního kritika a Imposter Syndromu

 • Psychologické a sociální faktory ovlivňující vznik vnitřního kritika
 • Důvody vzniku kritického vnitřního dialogu
 • Vliv rodiny, školy a pracovního prostředí na tyto jevy

3. Identifikace a pochopení vnitřního kritika a Imposter syndromu

 • Techniky sebepoznání a reflexe
 • Rozpoznávání negativních myšlenek a vnitřního dialogu spojeného s vnitřním kritikem
 • Identifikace situací vyvolávajících kritický vnitřní dialog

4. Dopady vnitřního kritika a Imposter syndromu na osobní i profesní život

 • Psychologické a fyzické důsledky
 • Vliv na sebevědomí, sebeúctu a mezilidské vztahy
 • Vztah k úspěchu, pracovním výkonům a kariérnímu postupu

5. Strategie pro překonání vnitřního kritika a Imposter syndromu

 • Posilování pozitivního sebepojetí a vytváření laskavého dialogu
 • Techniky sebepotvrzení a potvrzení vlastních schopností, dovedností a silných stránek
 • Nástroje k budování osobní hodnoty, sebelásky a sebevědomí

6. Závěrečná reflexe a plán dalšího rozvoje

 • Zhodnocení získaných dovedností a poznatků
 • Stanovení individuálních cílů pro překonání vnitřního kritika a Imposter syndromu
 • Doporučení pro další osobní a profesní rozvoj

Tento kurz je navržen tak, aby poskytoval účastníkům ucelený pohled na vašeho vnitřního kritika imposter syndrome, a současně nabízel praktické nástroje a strategie pro jejich překonání a posílení psychické odolnosti.

Věřím v jednoduchou myšlenku, že jakákoliv změna začíná u nás samotných. U toho, že dáme sami sobě prioritu, naučíme poslouchat sami sebe a své potřeby, abychom následně mohli být těmi nejlepšími i pro naše blízké.

Proto se posledních 11 snažím předat svým klientům a účastníkům školení ty nejlepší nástroje, aby si z dlouhodobého hlediska dokázali vytvořit takový život, jaký si přejí žít.

Z tohoto důvodu jsou mé webináře vedené velmi interaktivně a poskytují vám prostor pro přemýšlení sami nad sebou. Nemusíte mluvit, ani cokoliv sdílet, jako spíš dát čas a prostor sami sobě pro hledání odpovědí na konkrétní otázky.

Osobní konzultace

Chcete vědět o novinkách a webinářích jako první?