Životní audit – 2.3.2024 – záznam 6 měsíců

Typ

Webinář

Interaktivita

Workshop

Datum

02/03/2024

Téma

Životní audit - záznam

Aktuální stav
Nejste přihlášen/a
Cena
1 700,00 Kč
Pojďte začít

Obsah zde se Vám odemkne po zakoupení.

Naleznete zde například odkaz na webinář či obsah kurzu.

Obecné informace

Žijeme v turbulentní době, kdy máme jen málo času se zastavit, nadechnout a zamyslet se nad tím, jestli tak, jak žijeme, žít chceme.

Životní audit je moment, kdy si ve svém životě uděláme pořádek. Ve svém žití, svých aktivitách, koníčcích odpočinku, ale i  vztazích, emocích, snech, touhách a plánech. Ve svém běžném každodenním fungování, ale i pocitech, které často ponecháváme bez povšimnutí.

Zamyslíte se nad tím, jak žijete – od praktických aktivit, až po ty emoční – a na základě daného zjištění si vytvoříte akční plán, který vás

Co vás na webináři čeká?

Školení je koncipované jako praktický webinář, který můžete pojmout jako vedenou schůzku sám se sebou.

 • 3 intenzivní hodiny
 • materiály k dispozici
 • mnoho koučovacích otázek a čas na hledání odpovědí
 • hluboké zamyšlení nad sebou a svým životem
 • naplánování nového akčního plánu
 • odpovědi na vaše otázky

Na školení se dozvíte:

 • Jaké oblasti našeho života zkoumat a měnit a kde brát potřebnou motivaci.
 • Na co se zaměřit jako první, aby to zlepšilo kvalitu našeho života.
 • Jak udělat tzv. analýzu přítomnosti a pochopit kdo jsem a co chci.
 • Jak budovat laskavý přístup k sobě samému.
 • Jak vytvářet pocit vděčnosti za to, co už mám a budovat spokojenost.
 • Jak identifikovat hodnoty a zásadní životní zážitky, které nás formovaly.
 • Jak udělat tzv. analýzu životních oblastí.
 • Jak stanovit priority v oblastech, které potřebují zlepšení.
 • Jak na tzv. techniky sebehodnocení
 • Jak vytvářet akční plány pro změnu
 • Jak navrhnout životní cestu, cíle a hmatatelné výsledky. 

Tematické okruhy a harmonogram:

1. Úvod do tématu životního auditu

 • Definice životního auditu
 • Hlavní myšlenka celkového konceptu
 • Cíle a důležitost životního auditu

2. Analýza přítomnosti

 • Důležitost dlouhodobého sebepoznávání
 • Pozitivní a laskavý přístup k sobě samotnému
 • Definice pozitivních i stinných stránek nás samotných
 • Praktický metody k dlouhodobému sebepoznávání

3. Identifikace hodnot, schopností, dovedností a silných stránek

 • Metody pro identifikaci vlastních hodnot
 • Význam hodnot pro celkovou životní spokojenost a osobní hodnotu
 • Techniky pro pojmenování vlastního potenciálu

4. Analýza životních oblastí

 • Fyzická a zdravotní stránka
 • Osobní a profesní rozvoj
 • Vztahy a sociální interakce
 • Smysl v osobním životě a práci
 • Finanční stabilita a prosperita

5. Zhodnocení životní spokojenosti

 • Nástroje pro definici a hodnocení životní spokojenosti
 • Stanovení priorit a oblastí potřebujících zlepšení
 • Vytváření plánu na dosažení vyšší spokojenosti

6. Techniky sebehodnocení

 • Srovnávání aktuální situace s cíli a hodnotami
 • Sebehodnocení ve vztahu k profesnímu a osobnímu životu
 • Zvládání překážek a neúspěchů

7. Praktické nástroje pro životní audit

 • Budování a udržování životního deníku
 • Vytváření akčních plánů pro změny
 • Využívání moderních technologií a aplikací pro seberozvoj

8. Plán budoucnosti

 • Identifikace oblastí potřebujících změny
 • Plánování a implementace změn
 • Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a milníků
 • Akční kroky pro jeho realizaci a udržitelnost pozitivních změn v životě

9. Závěrečná reflexe

 • Sebehodnocení a reflexe kurzu
 • Plán na udržení dlouhodobých změn a pokračování v osobním rozvoji

Kurz Životního auditu má za cíl poskytnout účastníkům nástroje a perspektivy k posouzení a optimalizaci různých aspektů svého života, a tím podporovat celkovou životní spokojenost a osobní rozvoj.

Chcete vědět o novinkách a webinářích jako první?