Životní audit – 2.3.2024

Typ

Webinář

Interaktivita

Workshop

Datum
02/03/2024
Čas
9.00 -
12.00
Téma

Životní audit

Obsazenost
69 /
100

Záznam

Prodloužení záznamu o 6 měsíců pro absolventy

Obsah zde se Vám odemkne po zakoupení.

Naleznete zde například odkaz na webinář či obsah kurzu. Odkaz/přístup k webináři se odemkne 1h před začátkem.

Obecné informace

Žijeme v turbulentní době, kdy máme jen málo času se zastavit, nadechnout a zamyslet se nad tím, jestli tak, jak žijeme, žít chceme.

Životní audit je moment, kdy si ve svém životě uděláme pořádek. Ve svém žití, svých aktivitách, koníčcích odpočinku, ale i  vztazích, emocích, snech, touhách a plánech. Ve svém běžném každodenním fungování, ale i pocitech, které často ponecháváme bez povšimnutí.

Zamyslíte se nad tím, jak žijete – od praktických aktivit, až po ty emoční – a na základě daného zjištění si vytvoříte akční plán, který vás bude motivovat udělat ve svém životě potřebné změny. Možná malé, ale dlouhodobě přínosné.

Školení je koncipované jako praktický webinář, který můžete pojmout jako vedenou schůzku sám se sebou.

 • 3 intenzivní hodiny
 • materiály k dispozici
 • mnoho koučovacích otázek a čas na hledání odpovědí
 • hluboké zamyšlení nad sebou a svým životem
 • naplánování nového akčního plánu
 • odpovědi na vaše otázky
 • Jaké oblasti našeho života zkoumat a měnit a kde brát potřebnou motivaci.
 • Na co se zaměřit jako první, aby to zlepšilo kvalitu našeho života.
 • Jak udělat tzv. analýzu přítomnosti a pochopit kdo jsem a co chci.
 • Jak budovat laskavý přístup k sobě samému.
 • Jak vytvářet pocit vděčnosti za to, co už mám a budovat spokojenost.
 • Jak identifikovat hodnoty a zásadní životní zážitky, které nás formovaly.
 • Jak udělat tzv. analýzu životních oblastí.
 • Jak stanovit priority v oblastech, které potřebují zlepšení.
 • Jak na tzv. techniky sebehodnocení
 • Jak vytvářet akční plány pro změnu
 • Jak navrhnout životní cestu, cíle a hmatatelné výsledky. 

1. Úvod do tématu životního auditu

 • Definice životního auditu
 • Hlavní myšlenka celkového konceptu
 • Cíle a důležitost životního auditu

2. Analýza přítomnosti

 • Důležitost dlouhodobého sebepoznávání
 • Pozitivní a laskavý přístup k sobě samotnému
 • Definice pozitivních i stinných stránek nás samotných
 • Praktický metody k dlouhodobému sebepoznávání

3. Identifikace hodnot, schopností, dovedností a silných stránek

 • Metody pro identifikaci vlastních hodnot
 • Význam hodnot pro celkovou životní spokojenost a osobní hodnotu
 • Techniky pro pojmenování vlastního potenciálu

4. Analýza životních oblastí

 • Fyzická a zdravotní stránka
 • Osobní a profesní rozvoj
 • Vztahy a sociální interakce
 • Smysl v osobním životě a práci
 • Finanční stabilita a prosperita

5. Zhodnocení životní spokojenosti

 • Nástroje pro definici a hodnocení životní spokojenosti
 • Stanovení priorit a oblastí potřebujících zlepšení
 • Vytváření plánu na dosažení vyšší spokojenosti

6. Techniky sebehodnocení

 • Srovnávání aktuální situace s cíli a hodnotami
 • Sebehodnocení ve vztahu k profesnímu a osobnímu životu
 • Zvládání překážek a neúspěchů

7. Praktické nástroje pro Životní audit

 • Budování a udržování životního deníku
 • Vytváření akčních plánů pro změny
 • Využívání moderních technologií a aplikací pro seberozvoj

8. Plán budoucnosti

 • Identifikace oblastí potřebujících změny
 • Plánování a implementace změn
 • Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a milníků
 • Akční kroky pro jeho realizaci a udržitelnost pozitivních změn v životě

9. Závěrečná reflexe

 • Sebehodnocení a reflexe kurzu
 • Plán na udržení dlouhodobých změn a pokračování v osobním rozvoji

Kurz Životního auditu má za cíl poskytnout účastníkům nástroje a perspektivy k posouzení a optimalizaci různých aspektů svého života, a tím podporovat celkovou životní spokojenost a osobní rozvoj.

Chcete vědět o novinkách a webinářích jako první?